สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า
เกี่ยวกับเรา

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด (บริษัทฯ) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการธุรกิจ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในสาขาไฟฟ้า เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ของเรารับให้คำปรึกษาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งด้านเทคนิค และด้านการลงทุน รวมถึงบริการออกแบบ จัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้ง และก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสีเขียวเข้ามาประยุกต์ใช้ในโครงการ เพื่อส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าของเรา

จุดเด่นของเรา บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพ
Awesome Image

วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ยาวนาน

ให้คำปรึกษาโดยวิศวรกรที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์

Awesome Image

มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์

มีผลงานโดดเด่น และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

Awesome Image

การบริการที่ครบวงจร

บริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาและก่อสร้าง แบบครบวงจร

ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เราให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาโครงการพลังงานหมุนเวียนสำหรับลูกค้า

Engine by shopup.com