แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม เผยแผนการลงทุนพัฒนาธุรกิจในเครือ บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จำกัด รับบีโอไอ 151.30 ล้านบาทขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 6 เมกะวัตต์ โรงงานไบโอแก๊ส บริษัท เอี่ยมอีสาน รีนิวเอเบิล จำกัด ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุกรองรับการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ปี 2558

นายบัณฑิต ยอดถวิล ผู้จัดการ บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูงชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยกับ “ทีมข่าว นสพ.โพลนิวส์” ว่า บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ 151.30 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 6 เมกะวัตต์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พฤศจิกายน 2557