ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ผ่าน zoom ฟรี หัวข้อ “Update โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย)” และ “งานวิจัย การพัฒนา และองค์ความรู้ การปลูกและดูแลหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และพืชพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ”

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ผ่าน zoom ฟรี วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.30 น. หัวข้อ "Update โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย)" และ "งานวิจัย การพัฒนา และองค์ความรู้ การปลูกและดูแลหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และพืชพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ" โดย ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมเสวนา สามารถส่งรายละเอียด ได้ที่ greenenergynet.net@gmail.com กรุณาแจ้งรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, หน่วยงาน, เบอร์ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด 02-129-3959

By | กุมภาพันธ์ 19th, 2021|News|

ASEAN Sustainable Energy Week 2020

      ครบถ้วนเรื่องพลังงาน! กับงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับภูมิภาค หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจในด้านพลังงาน นี่คือ 5 เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดงานนี้!! 1. รวมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และยานยนต์ไฟฟ้าไว้ที่งานเดียว 2. พบผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Fimer SolarEdge Kawasaki Miura Osaka Gas Daicel Group และ Delta Electronics 3. สัมมนาความรู้หลากหลายที่กำลังเป็นกระแสในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงาน 4. ชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุดล้ำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ Energy Tech 4.0 และ Smart Living Showcase 5. Drive & Ride ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งอนาคตและทดลองขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า จากแบรนด์ชั้นนำกว่า 10 แบรนด์ เข้าร่วมชมงาน ASEAN [...]

By | กันยายน 25th, 2020|News|

ร่วมประชุมหารือ เพื่อพิจารณาแนวทาง การจัดทำหลักสูตรสร้างมืออาชีพสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดี รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล รองคณบดี ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข รองคณบดี ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร ประธานสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (seem) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ ประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) และ รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน ผู้อำนวยการ, Energy Conservation Laboratory, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ประชุมหารือร่วมกับ เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ Secretary, PEN Academy และทีมงาน เพื่อพิจารณาแนวทาง การจัดทำหลักสูตรสร้างมืออาชีพสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งผลการประชุมได้แนวทางการดำเนินงานเป็นรูปธรรม อีกทั้งบรรลุถึงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่าง seed, GMI และ PEN Academy เพื่อยกระดับนวัตกรรมด้านพลังงานของประเทศไทยในมิติต่างๆ ต่อไป

By | มีนาคม 6th, 2020|News|

ASEAN Sustainable Energy Week 2019

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงาน แสงสว่าง ศูนย์ข้อมูล การควบคุมมลภาวะทางอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การกรองน้ำ อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระบบขับเคลื่อนอีกมากมาย งานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากแบรนด์ชั้นนำ 1,500 แบรนด์จาก 30 ประเทศ จัดแสดงเทคโนโลยี พร้อมพาวิเลียนนานาชาติ กิจกรรมสัมมนากว่า 80 หัวข้อ และ การประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนในหัวข้อ Connecting ASEAN: Smart City- Grids - E-Mobility งาน ASE 2019 จัดขึ้นร่วมกับงาน Pumps and Valves Asia (PV) 2019 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมเฉพาะทางด้าน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่เกี่ยวข้องที่รบครันที่สุดใน่อาเซียน [...]

By | สิงหาคม 9th, 2019|News|

Invitation to visit Green Energy Network in “IEEE PES GTD 2019”

IEEE Power & Energy Society, the host of the IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Grand International Conference & Exposition Asia (GTD Asia 20191, The 191 GTD Asia 2019will be held during 19-23 March 2019 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand under the theme "BIG SHIFT IN POWER AND ENERGY'". In [...]

By | มีนาคม 20th, 2019|News|

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019

ASEAN Sustainable Energy Week 2019 will feature the very latest innovative energy sources along with cutting-edge machinery and equipment from over 1,500 of the world’s leading brands from 35 countries and 12 National Pavilions including Israel, Czech Republic, Germany, China, Japan, Singapore, Taiwan and Korea. The 2019 show is set to welcome more than [...]

By | กุมภาพันธ์ 8th, 2019|News|

ASEAN Sustainable Energy Week 2018

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) – ASEAN’s largest & most comprehensive renewable energy, environmental & energy efficiency exhibition, will consist of: Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia and Energy Efficiency Expo. ASEAN Sustainable Energy Week will be held from 6-9 JUNE 2018 at BITEC, Bangkok, Thailand. Green  Energy Network Co., Ltd. will be exhibit hall 104 booth [...]

By | มิถุนายน 27th, 2018|News|

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) - ASEAN’s largest & most comprehensive renewable energy, environmental & energy efficiency exhibition, will consist of: Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia and Energy Efficiency Expo. ASEAN Sustainable Energy Week will be held from 6-9 JUNE 2018 at BITEC, Bangkok, Thailand. Green  Energy Network Co., Ltd. will be exhibit hall 104 [...]

By | มีนาคม 28th, 2018|News|

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม”

By | กุมภาพันธ์ 23rd, 2018|News|

ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP

ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกระเบียบว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้ขอรับ/ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงจัดทำและนำส่งรายงานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดังนั้น รายงาน CoP ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน CoP และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการ นอกจากนี้ต้องมีการจัดทำรายงานและนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการในระยะต่างๆ แก่สำนักงาน กกพ. ทุก 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) กำหนดให้ “ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า [...]

By | มกราคม 5th, 2018|News|