ผลิตภัณฑ์ และ บริการ

ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพจะประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) ระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ใช้สำหรับลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) เพื่อทำให้ก๊าซสะอาดขึ้นและลดการกัดกร่อนอุปกรณ์ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือชุดหัวเผา ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วาล์ว และท่อภายในระบบ โดยปกติก๊าซชีวภาพจะมีปริมาณของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) อยู่ประมาณ 1,000 – 20,000 ppm
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด ให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในราคาที่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียชนิด Thiobacillus Sp. เพื่อเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) ให้เป็นซัลเฟอร์ในรูปของแข็ง และกำจัดออกไปโดยใช้น้ำล้างทำความสะอาด

วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงก๊าซชีวภาพ

วิธีการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) สามารถทำได้ด้วยกันหลายวิธี แต่กระบวนการลดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธีทางชีววิทยาในปัจจุบันเป็นวิธีที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการลดและต้นทุนในการเดินระบบดังกล่าวได้ในระยะยาว เนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ โครงสร้างอุปกรณ์มีความคงทุน ซึ่งหลักการทำงานของชุดปรับปรุงก๊าซชีวภาพหรือ H2S Bio-Scrubber Unit จะทำงานโดยการใช้แบคทีเรียในกลุ่ม Thiobacillus Sp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ใช้ H2S (ในก๊าซ) เป็นอาหารหรือแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตและจะเปลี่ยน H2S ให้กลายเป็นซัลเฟอร์ในรูปของแข็งได้ ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการลดปริมาณความเข้มข้นของ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพ ส่งผลให้ก๊าซชีวภาพมีความสะอาดและคุณภาพที่ดีขึ้น เหมาะต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในรูปการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า

คุณภาพก๊าซชีวภาพหลักออกจากระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพ
(H2S Bio-Scrubber)

 • ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
 • ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบน้อยกว่า 3,000 ppm ปริมาณ H2S ออกจากระบบระหว่าง 0 – 250 ppm
 • ปริมาณออกซิเจนในก๊าซชีวภาพ < 1.5%
 • % ก๊าซมีเทน (ขึ้นกับความเข้มข้นของมีเทนในก๊าซชีวภาพก่อนบำบัดใน H2S Bio-Scrubber Unit คาดว่าจะลดลงจาก % มีเทน (เดิม) ก่อนกำจัดไม่เกิน 2-3%)

ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพ (กระบวนการทางชีวภาพ)
Thiobacillus Bacteria เป็นแบคทีเรียที่ใช้ H2O เป็นอาหารหรือแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตและจะเปลี่ยน H2S ให้กลายเป็นซัลเฟอร์ในรูปของแข็ง ก๊าซที่ออกจากระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพจะมีปริมาณ H2S ต่ำกว่า 100 ppm (ค่ามาตรฐานในระบบก๊าซชีวภาพ) หรือต่ำสุดที่ 5 ppm ตะกอนซัลเฟอร์ที่ได้จากกระบวนการทางชีวภาพ สามารถนำไปใช้ในการเกษตรหรือนำไปทำให้เป็นซัลเฟอร์บริสุทธิ์ (99%+)

ข้อดีของการใช้ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพ

 • ลดการสึกกร่อน
 • ค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับกระบวนการทางเคมี
 • ยืดอายุการใช้งานให้กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วาล์ว และข้อต่อท่อก๊าซต่างๆ ในระบบ
 • ทำให้คุณภาพของก๊าซชีวภาพได้ตามมาตรฐานค่ารับประกันและข้อกำหนดของเครื่องยนต์
 • ยืดเวลาการเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • ทำให้ SOx ที่เป็นมลพิษจากกระบวนการเผาไหม้ก๊าซชีวภาพ มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษในโรงงาน (SOx < 60 ppm)
 • เพิ่มความปลอดภัย ลดอันตรายที่เกิดจากการรั่วของวาล์วและการระเบิด (การะเบิดของ Biogas Boiler)

ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพ

 • ใช้แบคทีเรียในการลด H2S ในก๊าซชีวภาพ
 • อัตราการไหลประมาณ 500 – 3,000 m3/hour
 • H2S inlet 3,000-30,000 ppm
 • H2S ขาออกต่ำกว่า 100 – 150 ppm

แผนผังระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

3D Model

Operation Systems

Biogas Flare

Biogas Flow rate (m3/h)
250
600
1,200
2,400
Specifications:
Type Open Flare/Enclosed Flare
Flare Fuel 50 – 60 %Methane
Flare Material
Body Carbon Steel or Stainless Steel
Pipe Stainless Steel
Fire tube Stainless Steel
Frame Arresster Material Stainless Steel
Flare Set with Stand
with Automatic Drainage Valve
with Automatic Control System

Biogas Dryer

Biogas Flow rate (m3/h)
250
600
1,200
2,400
Specifications:
Heat Exchanger Type Shell and Tube
Material
Shell Stainless Steel
Tube Stainless Steel
Tube sheet Stainless Steel
Inlet Temperature 45 ํC
 Outlet Temperature 15 ํC
 Inlet RH 100%
 Chiller Type Air cooled / Water cooled
With Demister Tank and Drain System