ระบบก๊าซชีวภาพ

ระบบก๊าซชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากการสกัดน้ำมันปาล์ม
(น้ำเสีย/กากตะกอนปาล์ม)

ข้อดีของเทคโนโลยี 2 ขั้นตอน (CSTR+MCL)

เทคโนโลยี CSTR ของเรา

  • เทคโนโลยี CSTR ถูกออกแบบเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและใช้พื้นที่น้อย
  • ง่ายต่อการเวียนตะกอนและลดการตกตะกอนของสลัดจ์ที่ก้นถัง
  • เมื่อนำเทคโนโลยี CSTR รวมกับ เทคโนโลยี MCL ทำให้ประสิทธิภาพการกำจัด COD มากขึ้นกว่า 95%
  • ผลิตก๊าซชีวภาพได้ปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ
  • ปลอดภัยและการออกแบบระบบมีความน่าเชื่อถือ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้ามีการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
  • โครงสร้างถังจะใช้ Glass-fused-to-steel (GFS) หรือ hybrid Epoxy-GFS bolted tank ซึ่งใช้วัสดุระดับมาตรฐานสูง และง่ายต่อการควบคุมเวลาในการก่อสร้าง
  • ปั๊ม GasMix ใช้เพื่อกวนผสมภายในถังปฏิกรณ์เพื่อให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพที่มากขึ้นวัสดุส่วนประกอบของ GasMix จะถูกติดตั้งด้านนอกของถังปฏิกรณ์ ง่ายต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำให้เมื่อมีการซ่อมบำรุงจะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งแตกต่างกับการติดตั้งชุดกวนผสมภายในถังปฏิกรณ์
  • เมมเบรน 2 ชั้น ใช้สำหรับการเก็บสำรองก๊าซชีวภาพบนถังปฏิกรณ์ ซึ่งมีความปลอดภัยตามมาตรฐานยุโรป

เมมเบรน 2 ชั้น เก็บกักก๊าซชีวภาพ

ระบบ CSTR และ ระบบ Gasmix

ระบบ Gasmix