ผลงานโครงการ

Biogas Dryer

 • บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด
 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ปี 2017
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพ
  จากหญ้าเนเปียร์ ขนาด 500 kW”
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปี 2017
 • บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • ปี 2018
 • บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
 • จังหวัดลพบุรี
 • ปี 2019