About Green Energy Network

This author has not yet filled in any details.
So far Green Energy Network has created 19 blog entries.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ผ่าน zoom ฟรี หัวข้อ “Update โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย)” และ “งานวิจัย การพัฒนา และองค์ความรู้ การปลูกและดูแลหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และพืชพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ”

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ผ่าน zoom ฟรี วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.30 น. หัวข้อ "Update โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย)" และ "งานวิจัย การพัฒนา และองค์ความรู้ การปลูกและดูแลหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และพืชพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ" โดย ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมเสวนา สามารถส่งรายละเอียด ได้ที่ greenenergynet.net@gmail.com กรุณาแจ้งรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, หน่วยงาน, เบอร์ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด 02-129-3959

By | กุมภาพันธ์ 19th, 2021|News|

ASEAN Sustainable Energy Week 2020

      ครบถ้วนเรื่องพลังงาน! กับงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับภูมิภาค หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจในด้านพลังงาน นี่คือ 5 เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดงานนี้!! 1. รวมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และยานยนต์ไฟฟ้าไว้ที่งานเดียว 2. พบผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Fimer SolarEdge Kawasaki Miura Osaka Gas Daicel Group และ Delta Electronics 3. สัมมนาความรู้หลากหลายที่กำลังเป็นกระแสในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงาน 4. ชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุดล้ำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ Energy Tech 4.0 และ Smart Living Showcase 5. Drive & Ride ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งอนาคตและทดลองขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า จากแบรนด์ชั้นนำกว่า 10 แบรนด์ เข้าร่วมชมงาน ASEAN [...]

By | กันยายน 25th, 2020|News|

ร่วมประชุมหารือ เพื่อพิจารณาแนวทาง การจัดทำหลักสูตรสร้างมืออาชีพสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดี รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล รองคณบดี ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข รองคณบดี ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร ประธานสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (seem) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ ประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) และ รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน ผู้อำนวยการ, Energy Conservation Laboratory, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ประชุมหารือร่วมกับ เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ Secretary, PEN Academy และทีมงาน เพื่อพิจารณาแนวทาง การจัดทำหลักสูตรสร้างมืออาชีพสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งผลการประชุมได้แนวทางการดำเนินงานเป็นรูปธรรม อีกทั้งบรรลุถึงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่าง seed, GMI และ PEN Academy เพื่อยกระดับนวัตกรรมด้านพลังงานของประเทศไทยในมิติต่างๆ ต่อไป

By | มีนาคม 6th, 2020|News|

ASEAN Sustainable Energy Week 2019

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงาน แสงสว่าง ศูนย์ข้อมูล การควบคุมมลภาวะทางอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การกรองน้ำ อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระบบขับเคลื่อนอีกมากมาย งานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากแบรนด์ชั้นนำ 1,500 แบรนด์จาก 30 ประเทศ จัดแสดงเทคโนโลยี พร้อมพาวิเลียนนานาชาติ กิจกรรมสัมมนากว่า 80 หัวข้อ และ การประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนในหัวข้อ Connecting ASEAN: Smart City- Grids - E-Mobility งาน ASE 2019 จัดขึ้นร่วมกับงาน Pumps and Valves Asia (PV) 2019 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมเฉพาะทางด้าน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่เกี่ยวข้องที่รบครันที่สุดใน่อาเซียน [...]

By | สิงหาคม 9th, 2019|News|

Invitation to visit Green Energy Network in “IEEE PES GTD 2019”

IEEE Power & Energy Society, the host of the IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Grand International Conference & Exposition Asia (GTD Asia 20191, The 191 GTD Asia 2019will be held during 19-23 March 2019 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand under the theme "BIG SHIFT IN POWER AND ENERGY'". In [...]

By | มีนาคม 20th, 2019|News|

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019

ASEAN Sustainable Energy Week 2019 will feature the very latest innovative energy sources along with cutting-edge machinery and equipment from over 1,500 of the world’s leading brands from 35 countries and 12 National Pavilions including Israel, Czech Republic, Germany, China, Japan, Singapore, Taiwan and Korea. The 2019 show is set to welcome more than [...]

By | กุมภาพันธ์ 8th, 2019|News|

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)

⭐ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) 🍃การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)   ✅ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2555   ✅ แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ✅ ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)   ✅ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice: CoP - Biomass   ✅ แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ CoP จากเชื้อเพลิงชีวมวล   ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

By | กันยายน 25th, 2018|Article|

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

⭐ ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) 🍃 การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ✅ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

By | กันยายน 25th, 2018|Article|

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)

🍃 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์⭐(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)   ✅ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557   ✅ ประกาศ กกพ. เรื่องมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสีย สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557   ✅ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP - Solar   ✅ แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ CoP- Solar   ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

By | กันยายน 25th, 2018|Article|

ASEAN Sustainable Energy Week 2018

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) – ASEAN’s largest & most comprehensive renewable energy, environmental & energy efficiency exhibition, will consist of: Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia and Energy Efficiency Expo. ASEAN Sustainable Energy Week will be held from 6-9 JUNE 2018 at BITEC, Bangkok, Thailand. Green  Energy Network Co., Ltd. will be exhibit hall 104 booth [...]

By | มิถุนายน 27th, 2018|News|