ระบบก๊าซชีวภาพ

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

Completely Stirred-Tank Reactor (CSTR)

เทคโนโลยี CSTR เป็นระบบที่มีการกวนผสมภายในถังปฏิกรณ์อย่างทั่วถึง โดยอาศัยการกวนผสม เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกระบวนการย่อยสลายที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากการกวนผสมจะเป็นการปรับปรุงการสัมผัสมวลสารระหว่างสารอาหารกับจุลินทรีย์ภายในถังปฏิกรณ์ และป้องกันการเกิดเศษตะกอนลอยที่ระดับน้ำ (Scum) รวมทั้งป้องกันการตกตะกอน (Sediment) ด้านล่างของถังปฏิกรณ์ นอกจากนี้แล้วยังช่วยลดความเข้มข้นของสารอาหารให้มีค่าลดลงจนไม่ก่อปัญหาเป็นพิษต่อระบบ

CSTR: Bolted Tank เทคนิคการก่อสร้างถัง ถังเหล็กเคลือบแก้ว

  • เคลือบแก้วที่คงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน
  • ไม่จำเป็นต้องเคลือบแก้วอีกครั้ง / ทำให้ช่วยลดการบำรุงรักษา
  • มีประสิทธิภาพสูง, ทนต่อการขีดข่วน
  • ป้องกันรังสียูวีในระยะยาว
  • การติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
  • ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงาน 100%
  • เมื่อการติดตั้งถังเสร็จจะมีการทดสอบการรั่วไหลของเหลวในถัง

CSTR: Landia GasMix Pump GasMix ถูกใช้เพื่อการกวนผสมภายในถังปฏิกรณ์อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพได้มาก ป้องกันการตกตะกอน (Sediment) ด้านล่างของถังปฏิกรณ์ และป้องกันการเกิดเศษตะกอนลอยที่ระดับน้ำ

การติดตั้ง GasMix

BIODOME® ENGINEERING OVERVIEW

มีเครื่องเป่าอากาศต่อไปยัง Membrane เพื่อให้ Membrane พอง พร้อมสำหรับการเก็บกักก๊าซชีวภาพ และ การนำไปใช้ประโยชน์

Modified Covered Lagoon (MCL)

เทคโนโลยี MCL พัฒนามาจากระบบบำบัดน้ำเสียดั้งเดิมแบบบ่อเปิดที่เรียกว่า Anaerobic Pond ที่แก้ปัญหาการตกตะกอนที่ก้นบ่อ โดยกระบวนการเริ่มต้นโดยการป้อนน้ำเสียจากระดับล่างของบ่อ และน้ำเสียจะไปผสมกับจุลินทรีย์ สารอินทรีย์และจุลินทรีย์มีการกวนผสมอัตโนมัติโดยผ่านกลไกการทำงานของระบบวาล์วและระบบท่อป้อนน้ำเสีย การตกตะกอนของสลัดจ์จะถูกรวบรวมไว้ที่ด้านท้ายของบ่อ

คลุมผ้าใบ HDPE

Two Stages Reactor

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 2 ขั้นตอน สำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ถังปฏิกรณ์สองขั้นตอนมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเป็นการรวมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ CSTR และ MCL เป็นขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ข้อดีของการออกแบบลักษณะนี้ทำให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสารอินทรีย์ มีการผลิตก๊าซชีวภาพที่มากขึ้น และสามารถบำบัดน้ำเสียได้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการเก็บสำรองก๊าซชีวภาพและการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์