ผลงานโครงการ

ย้อนกลับ

EES Renewable Co., Ltd.

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด

จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดโครงการ

ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานผลิตสุรา
เทคโนโลยี: CSTR & Anaerobic Fixed Film or Anaerobic Filter
ปริมาณน้ำเสีย: 140 ลบ.ม./วัน
ค่า COD: 75,000 มก./ลิตร
ปริมาตรระบบ CSTR: 4,100 ลบ.ม.
ประสิทธิภาพ: 85-93 %
% CH4: 60-70 %

รูปภาพ