ผลงานโครงการ

ย้อนกลับ

Red Bull (1988) Beverage Co., Ltd.

บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด

จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดโครงการ

ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานผลิตสุรา
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 250 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ:  3,000 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: < 100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปใช้ใน Boiler

รูปภาพ