ผลงานโครงการ

งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

ตรวจวัดอากาศทั่วไป ตรวจวัดเสียง ตรวจวัดน้ำทิ้ง ตรวจวัดน้ำผิวดิน ตรวจวัดน้ำใต้ดิน
– TSP
– PM10
– NOx
– SOx
– ความเร็วลมและทิศทาง
– Leq 24 Hr
– Lmax
– L90
– Temp
– COD
– PH
– Ammonia
– Color
– FCB, TCB
– DO
– Oil & Grease
– TDS
– BOD
– Temp
– COD
– PH
– Ammonia
– Color
– FCB, TCB
– DO
– Oil & Grease
– TDS
– BOD
  -PH
– Hardness
– Color
– F, CL, Fe, Zn, As
– Turbidity
– TDS
– Sulfate
– FCB, TCB
– Nitrate

รายชื่อบริษัทที่ทำการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

ชื่อบริษัท จังหวัด
บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด ราชบุรี
บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด อุดรธานี
บริษัท ซี วาย วาย โกลบอล จำกัด สุรินทร์
บริษัท ไบโอ แนชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด พระนครศรีอยุธยา
บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด ปทุมธานี
บริษัท อี อาร์ อาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด นครราชสีมา
บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล จำกัด นครราชสีมา
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยส์ จำกัด (มหาชน) ชุมพร
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บุรีรัมย์
บริษัท รอยัล ปอร์ซแลน จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
บริษัท อุบลแสงอาทิตย์ จำกัด อุบลราชธานี
บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน) ปราจีนบุรี